Skip to main content

Wetenschap achter intensief ademen, deel 3(van 3)

De ademhaling holistisch bekeken.
24 december 2021 • Patrick Erkens

In voorgaande twee delen van dit drieluik keken we naar de effecten van intensief ademen door de bril van de moderne wetenschap. Deze verklaringen en onderzoeken zijn slechts het begin om te komen tot een adequate begripsvorming over de werkingsmechanisme. Juist daarom kijken we in dit laatste deel op een holistisch wijze. Waar mogelijk leggen we verbanden tussen oosterse geneeswijze en de wetenschap.

We pretenderen geen absolute waarheden, het doel is een paradigma verschuiving die aanzet tot zelfonderzoek. Of zoals John Lilly zegt; “As I say at the beginning of my workshops. Everything I say here is a lie bullshit-in other words- because anyhting you can put in words is not experience, is not the experiment. It’s a representation a misrepresentation”

Historisch gezien bestaan geneeswijze als acupunctuur en Ayurveda veel langer dan de moderne wetenschap die relatief jong is. Ze dragen wat mij betreft een diepe wijsheid in zich en zorgen voor een complementair plaatje. Met name preventief kunnen we hier veel van leren. Oosters en Westerse geneeswijze spreken een andere taal, kijken door een andere bril maar zeggen vaak hetzelfde en kennen een grote overlap als je ze goed naast elkaar legt.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Het nadeel en tevens voordeel van de westerse wetenschap is dat alles gemeten en onderzocht moet worden voordat de werking bewezen is. Maar wat nou als we (nog) niet de juiste instrumenten hebben om te meten, de scope te beperkt is of onze onderzoeken niet geavanceerd genoeg zijn? Nadeel en voordeel van oosterse of meer spirituele geneeswijze is dat het magisch denken soms de overhand krijgt. Vanuit placebo/nocebo onderzoek, dat wat je gelooft of niet gelooft wordt waar, is dit echter juist weer interessant. Mijn lijfspreuk is dan ook; “Open je geest maar zorg dat je verstand er niet uitvalt”.

Spiritus Sancti

Wij ademen niet alleen zuurstof plus wat andere gassen in. Dit reflecteert  ook in de woorden die verschillende talen gebruiken om ademhaling te beschrijven. In India noemt men het prana, Chi(China), KI(Japan), pneuma(Grieks), ruach(Hebreeuws) en in Latijn noemt men het spiritus. Overeenkomst is dat ze allemaal op een beschrijvende manier verwijzen naar iets groters; de essentie van leven, levensenergie of kosmische essentie. We ademen meer in dan we (westers) denken, maar wat dan?

Het huwelijk van Oost en West

Tijdens een Transformational Breath(TB) sessie ademen we 40 minuten achter elkaar op een verbonden manier, dus zonder pauzes. Binnen enkele minuten zijn we westers gezien al helemaal verzadigd met zuurstof er kan er niet 'meer bij'. Wel is het zo dat Co2 verlaagd, dit en overige effecten zijn in voorgaande delen beschreven van het drieluik. Maar dan nog zijn veel effecten niet westers verklaarbaar op dit moment. Dat zie je ook terug in de praktijk. Mensen die diep verbonden ademwerk ondergaan ervaren dat ze steeds dieper ‘in proces gaan’ en enorm veel energie krijgen. Daar moet dus een andere reden voor zijn. Het effect van prana of chi is dan ook meest voor de hand liggende zoals ook beschreven in veel oude geschriften.

Oosterse geneeswijze beschrijven dat ons lichaam energie opneemt via voeding en de ademhaling. Zo beschrijft de TCM dat Chi het lichaam binnenkomt via de longen om vervolgens naar de nieren te gaan en vandaaruit verder het lichaam in. TCM spreekt overigens niet specifiek over organen maar ziet ons als een energiesysteem, verbonden met meridianen. De nier energie is voor hen van groot belang, het wordt gezien als onze levensbatterij. Wanneer deze leeg is, gaan we dood. We vullen deze energie aan via onze voeding en de ademhaling! TCM gaat ervan uit dat alle systemen in contact met elkaar staan. Ze hebben een voedende en controlerende werking op elkaar.  

Stel je eens voor wat er gebeurd wanneer je jouw meridiaan systeem blijft voeden tijdens een sessie van 40 minuten. Continu pomp je leterlijk energie je lichaam in, deze overvloed aan energie zal je lichaam niet alleen vitaliseren maar letterlijk een transformerend effect hebben. Er is geen limiet aan de opname van Chi. Kijk naar Shaolin monniken die extreme prestaties kunnen leveren, zij spreken over de accumulatie van Chi op een specifieke manier. Door energie op te bouwen in je hara, een punt vlak onder de navel, kan grote kracht en stabiliteit verkregen worden. Door deze energie bewust te richten, bijvoorbeeld middels een intentie, kom je tot inzicht en genezing.

Volgens het natuurkundig principe van entrainment gaan energieën met elkaar resoneren,denk aan een stemvork. Alles is energie en heeft een eigen frequentie (Einstein). Chi heeft een hoge frequentie en zal je lichaam letterlijk op een hogere frequentie laten trillen. Ook niet geïntegreerde emoties zijn energetisch opgeslagen in ons energieveld. Zij resoneren mee met de hoge frequentie van Chi en worden daardoor letterlijk getransformeerd. Wij denken dat emoties alleen in ons brein zitten maar er gaan alleen al letterlijk meer verbindingen van het hart naar het hoofd dan andersom! Ons lichaam en cellen hebben ook een geheugen wat deels te begrijpen is als we een stapje zetten naar de wereld van Epigenetica.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

Wanneer je, je verdiept in Epigenetica dan begrijp je beter waarom er op het gebied van genezing zoveel meer mogelijk is. Epigenetica is een relatief jonge studie die bestudeerd hoe genen tot uiting komen, genexpressie genaamd. Transcriptie factoren zijn als het ware de aan en uit knopjes van onze genen, ons DNA is dus niet statisch maar dynamisch. Men weet uit onderzoek dat emotioneel trauma via het DNA van ouder op kind overgaan doordat genen aan of uitgezet worden. De wetenschap heeft echter nog geen oplossing hoe dit kan worden omgedraaid. Uitgaande van het principe dat alles energie is, is het dus de vraag hoe je de enegrie weer in beweging brengt. Het boek ‘ons emotionele DNA’ van Pierre Capel is in deze een echte aanrader die je anders naar het leven doet kijken. Wetenschap toont letterlijk aan dat je maar beter kunt beginnen te geloven dat iets werkt om een betere gezondheid en mooier leven te creëren. Gericht en bewust visualiseren wordt zo opeens heel logisch!

Prioritering van energie

Ons lichaam geeft prioriteit aan ons herstel, kijk wat er gebeurt als je bijvoorbeeld (dreigt) te verdrinken. Je lichaam zal alleen energie laten gaan naar die delen van je lichaam die nodig zijn om te overleven. Wanneer je ongezond leeft, zal het lichaam eerst willen herstellen en ontgiften en zal daar alle extra energie voor gebruiken. Transformational Breath werkt vaak op meerdere plekken tegelijk maar gaat eerst daar waar het, het hardst nodig is. Wanneer er lichamelijk niet veel werk nodig is dan kan de energie stromen naar ongeïntegreerd emoties. Hoe meer deze geintegreerd zijn, des te meer ‘spirituele ervaringen’ je zult ervaren. Natuurlijk is het niet zo hiërarchisch/statisch als hier beschreven. Het zelfherstelend vermogen van ons systeem neemt hierin de lead. Dit zelfherstelend vermogen is een wonder op zich, de intelligentie hiervan kunnen we nog steeds niet verklaren. Ondanks het nut van coaching en bewuste intenties is het vooral een loslaat proces. We creeren de meest optimale omstandigheden voor genezing, herstel, inzicht en vertrouwen dan op het proces. Mijn overtuiging is dat elke sessie je dat geeft wat nodig is. Soms krijgt je bijzonder mooie intense ervaringen bijna als een cadeau of aanmoediging. Andere sessies zijn dan weer heel stil, er lijkt niets te gebeuren om vervolgens als een boomerang een dag later of zo terug te komen als inzicht of ontlading.

Kwantumfysica & spiritualiteit

Laten we voor een andere kijk op, en mogelijke verklaring van,  de fijnstoffelijke werking van ademtherapie nu eens vertrekken vanuit de Nulpunt theorie. Nulpunt energie of vrije energie is die energie die volgens de kwantum wetenschap overblijft bij het absolute nulpunt. Dit energieveld vervult het hele universum. Alle materie is ontstaan vanuit deze vormeloze energie, ook wel vrije energie genoemd. Dit kwantumveld bevat de DNA structuur van het hele universum. Esoterische geschriften beschrijven ditzelfde principe bijvoorbeeld vanuit de heilige geometrie, zoals de flower of life 'de blauwdruk van het leven'. Er is dus oneindig veel energie om ons heen, we weten echter nog niet hoe we dit kunnen omzetten in elektriciteit.

Volgens de snaartheorie (de theorie van alles) zijn er 10 dimensies, mogelijk meer. Vier ervan kennen we; lengte breedte hoogte en tijd. Wetenschappers denken dat de andere dimensies heel klein zijn en we die niet kunnen waarnemen. De F theorie heeft het zelfs over een 12 dimensioneel heelal, de torus (donut vorm) speelt hierin een belangrijke rol. En juist deze torus vorm zie je overal terug in de natuur. Elk atoom en alles op de planeet is omringd door zijn eigen energieveld dat de vorm heeft van een torus. De aanname is dat de verbonden ademhaling ons elektromagnetisch veld versterkt, hersteld of activeert. De energie van ‘ons veld’ wordt steeds hoger naarmate we langere tijd verbonden ademen. Fysiek gezien creëert het middenrif bij de ademhaling telkens een onderdruk waardoor adem naar binnen stroomt opgevolgd door een overdruk waardoor we uitademen. Dit beïnvloedt de doorstroming van bloed, lymfe en hersenvloeistof . Met wat verbeeldingskracht is het dus goed te begrijpen dat we zo ook energie naar binnentrekken via de torus, energieveld of aura om ons heen. Ons fysieke lichaam is niet de grens ook al zien we het energetisch lichaam niet, het is wel meetbaar. Door een verbonden manier van ademen creeren we een gesloten cirquit,zo trekken we de fijnstoffelijke energie ons elektromagnetisch veld in.

Zo voeden we ons met de oneindig intelligente energiestroom van het leven en verbinden ons met de wijsheid van het universum. Door verhoging van ons energieniveau verruimd ons bewustzijn zich en kunnen we contact krijgen met ons ' hogere zelf ' of ons authentieke zelf. Het is interessant om te kijken naar de verklaringen voor de bijzondere spirituele ervaringen die mensen hebben tijdens ademsessies. De documentaire “DMT quest” laat zien dat we zelf DMT in ons systeem aanmaken en dat dit door ademhaling geactiveerd wordt. Onze pijnappelklier, het 7e chakra, produceert de meeste DMT, maar ook de longen en bijnieren spelen hierin een grote rol. Niet toevallig dat in alle oude geschriften verwezen wordt naar de pijnappelklier en haar rol met spiritualiteit. Ondanks dat een verklaring vanuit DMT zeer relevant is, is het tevens een te vereenvoudigde weergave van de realiteit als je het mij vraagt. Het is slechts een schakel in het grote geheel.

“Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie” – Nikola Tesla

ERVAAR het dus vooral zelf en vorm je eigen mening. Of lees jij alleen de recensies van een goed restaurant, zonder te proeven of het ook echt lekker is. Breathe deep, laugh loudly!